Polityka prywatności

 1. Informacje ogólne.

 1. Właścicielem i operatorem serwisu internetowego guidemag.club, dalej zwanego „Serwisem”, jest Monogram Publishing Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Fabrycznej 20A, 53-609 Wrocław, posługujący się numerem identyfikacji podatkowej 894-306-19-89.
 2. Każda osoba, która przystępuje do korzystania z niniejszego serwisu internetowego, tym samym przyjmuje i akceptuje warunki korzystania z serwisu oraz polityki prywatności.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  a) Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  b) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
  c) Poprzez gromadzenie logów serwera www.
 4. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują w serwisie guidemag.club podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 5. Facebook jest znakiem handlowym firmy Facebook, Inc.
 6. Instagram jest znakiem handlowym firmy Instagram, Inc.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:
  – połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe);
  – przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML);
  – oprogramowanie umożliwiające czytanie plików PDF, mp3, flash.
  Rekomendowana rozdzielczość ekranu wynosi 1920 x 1080.
 8. Zbierane przez Guide dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu Guide – marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników Guide zajmująca się administracją bazy.
 1. Serwis (zawartość)

  Celem Serwisu jest umożliwienie użytkownikom sieci Internet dostępu do materiałów rozpowszechnianych w Serwisie, w tym również materiałów ukazujących się w wydaniach drukowanych wydawnictw Monogram Publishing Sp. z o.o. oraz dostępu do innych usług świadczonych elektronicznie, a w szczególności Facebook’a, Instagram’a oraz newsletterów Guide’a.

 2. Rejestracja

 1. Rejestracja w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego. Wypełniając Formularz rejestracyjny niezbędne jest aby Użytkownik potwierdził, że zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu. Dla zakończenia procesu rejestracji niezbędne jest posłużenie się linkiem aktywacyjnym przesyłanym na adres e-mail podany przez użytkownika w Formularzu rejestracyjnym.
 2. Użytkownik rejestrując się w Serwisie zobowiązany jest podać login, hasło oraz swój adres email.
 3. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto. Dostęp do Konta jest chroniony hasłem, które nie może być przekazywane osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie hasła osobom trzecim (każda osoba inna niż Użytkownik).
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego niedostarczania Usług z powodu przerw technicznych lub prac modernizacyjnych, a także z innej ważnej przyczyny. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem Portalu.
 1. Pliki Cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Każdy użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, smartfonach, jak i innych urządzeniach. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Warto jednak wspomnieć, że usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  – pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  – „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  – „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  – „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 1. Newsletter

1. Postanowienia ogólne
– Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 r, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (Regulamin).
– Administratorem Usługi dostarczania informacji (Newsletter) jest Monogram Publishing Sp. z o. o.
– Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
– Korzystanie z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

2. Usługi
– Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie zamówionych informacji.
Usługi świadczone w ramach Newslettera są bezpłatne.
– Zamówienie Usługi Newslettera następuje poprzez kliknięcie w „zapisz się do newslettera” i rejestrację na stronie internetowej www. guidemag.club , która odbywa się poprzez podanie przez Użytkownika własnego adresu e-mail.
– Zamówienie Newsletter jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie dodatkowych informacji handlowych. Przesyłane informacje handlowe dotyczyć będą ofert handlowych Administratora oraz innych podmiotów.
– Zamówiony Newsletter jako wiadomość e-mail jest przesyłany na podany przez Użytkownika adres e-mail. Administrator usługi jest wyłącznym dysponentem adresu e-mail, nie udostępni go osobom trzecim oraz wykorzystuje go jedynie w celu świadczenia Usługi.
– Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
– Dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć Użytkownika i być zgodne z prawdą.

3. Zawarcie i rozwiązanie od Umowy
– Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą aktywacji Usługi Newsletter dokonanej przez Użytkownika.
– Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
– Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
– Administrator rozwiązuje Umowę w przedmiocie świadczenia Newsletter poprzez skasowanie adresu e-mail Użytkownika z bazy Newsletter.
– Użytkownik rozwiązuje Umowę w przedmiocie świadczenia Usługi Newsletter poprzez wysyłanie wiadomość e-mail na adres zamieszczony w stopce Newslettera.
– Zgłoszenie usunięcia konta należy wysłać z adresu e-mail użytego do rejestracji.
– O usunięciu adresu e-mail z bazy Newsletter do Użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail potwierdzająca wykonanie usunięcia.

4. Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej Usługi
– Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Newslettera wynikający z przyczyn od Administratora niezależnych.

– Administrator zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu strony rejestracyjnej Newslettera w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania.

5. Postępowanie reklamacyjne
– W przypadku zastrzeżeń dotyczących Usług, Użytkownik może złożyć reklamację.
– Użytkownik składa reklamację pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia za pomocą listu elektronicznego na adres: redakcja@guidemag.club
– Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 5 dni od dnia otrzymania reklamacji.
– Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
– W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Użytkownik może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.

6. Postanowienia końcowe
– Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.
– Zmiany w Regulaminie doręczane będą Użytkownikowi poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej www.guidemag.club
– Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z Regulaminu jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Administratora.